Strefa Klienta

Polityka prywatności

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Od 25 maja 2018 r. w Polsce ale także w całej Unii Europejskiej stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Ciebie podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług. Prosimy Cię o jej przeczytanie.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Fitosfera.pl (dalej Administrator/Klub Fitosfera), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Mariusz Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUMIN Mariusz Laskowski
ul. Kasztanowa 16 lok.2
15-803 Białystok
NIP: 542-30-60-207
REGON: 200779589

W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji w Klubie Fitosfera i/lub w związku z zawarciem umowy na świadczenie usług oferowanych przez Klub Fitosfera.

Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług wystąpią, co do zasady czterech z nich:

  • niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Umowa to, w naszym przypadku, możliwość korzystania ze squasha, urządzeń i z zajęć fitness ofertowanych przez Klub Fitosfera oraz zabiegów w Studio Urody Fitbeauty
  • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych
  • a także na podstawie Twojej zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niezbędne jest również podanie danych w celu skorzystania z naszych usług. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam swoich danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji postanowień umowy, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz nie będziesz mógł skorzystać z oferowanych przez nas usług.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub zawierania umowy o świadczenie usług prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować kontaktując się z Administratorem. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Klub Fitosfera.

Dane które pobierane są automatycznie po wejściu na Fitosfera.pl

Fitosfera.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Fitosfera.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Fitosfera.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Fitosfera.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Fitosfera.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.
Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi, stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Fitosfera.pl (cookies)
Fitosfera.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Fitosfera.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania Fitosfera.pl do Twoich potrzeb. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Fitosfera.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Fitosfera.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Google Analytics (cookies)
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Fitosfera.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi, stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Google AdWords (cookies)
Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Fitosfera.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z Twoimi danymi osobowymi, stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Fitosfera.pl. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Fitosfera.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie do czasu cofnięcia bez ciebie zgody w tym zakresie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia (jeżeli przetwarzanie Twoich danych opiera się na Twojej zgodzie), ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami RODO.
W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie jedynie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,) na zasadach określonych w RODO.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe (w zakresie Twoich zachowań, okoliczności ekonomicznych, Twojej pracy, zainteresowań, preferencji czy lokalizacji) będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania ), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Przetwarzanie Twoich danych w państwach trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał dołożymy wszelkich starań aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (KE) stwierdziła odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez KE.

Masz pytania odnośnie o przetwarzania Twoich danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 85 878 94 94 lub e-mail: kontakt@fitosfera.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu: 85 878 94 94 lub e-mail: kontakt@fitosfera.pl.